Kierrätys- ja vastuullisuusraportti

on saattanut markkinoille yhteensä
0
kg
akkuja ja/tai paristoja.
Näistä on lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti kierrätetty tuottajayhteisö
Recser Oy:n ja/tai Akkukierrätys Pb Oy:n toimesta
0
kg.
puolesta kerätty ja kierrätetty määrä
row
kg
Kierrätysaste
%
Kierrätetty yhteensä
kg
Yrityksen puolesta kerätyistä paristoista ja akuista on saatu talteen arvokkaita raaka-aineita, joiden avulla säästetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
Kierrätettyä materiaalia hyödyntämällä vähennetään metallien louhinnan haitallisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Paristoja ja akkuja kierrättämällä estetään vaarallisten aineiden päätyminen ympäristöön.
Erittely kiertoon saaduista materiaaleista yhteensä (kg)
Yhteensä
0
kg

Recser & Akkukierrätys Pb

Me olemme akkujen ja paristojen tuottajayhteisöjä, joiden jäsenet kantavat tuottajavastuunsa. Tuottajayhteisöinä meidän tehtävämme on huolehtia paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa edustamiemme tuottajien eli maahantuojien ja valmistajien puolesta. Vastaamme käytännössä sähköauton akkuja lukuun ottamatta lähes kaikkien paristojen ja akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa. Tuottajavastuu laittaa kiertotalouden rattaat pyörimään, sillä se tehostaa keräystä ja edistää kierrätystä, kannustaa ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun ja auttaa varmistamaan raaka-aineiden riittävyyttä.

Näin tuottajavastuu toteutuu

Pariston tai akun markkinoille saattava taho rekisteröityy tuottajayhteisöön.
Tuottajayhteisö järjestää keräyksen ja kierrätyksen jäsentensä puolesta.
Kerätyt paristot ja akut toimitetaan käsiteltäväksi ja jalostettavaksi yhteistyökumppaneille.
Jäsenet vastaavat yhdessä tuottajavastuujärjestelmän kustannuksista.
Paristo- ja akkuraaka-aineiden riittävyys turvataan uudelleenkäytöllä ja tehokkaalla kierrätyksellä.