Näin tuottajavastuu toimii

Akkuja ja paristoja markkinoille saattavat yritykset, joita kutsutaan myös tuottajiksi, ovat vastuussa näiden tuotteiden keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä. Vastuun ympäristöstä ja materiaalien hyötykäytöstä kantavat tuottajat, eikä sitä jätetä yhteiskunnan tai muiden yritysten harteille.
Valmistaja
Kerääjä
Kierrättäjä
Maahantuoja
Jakelija
Loppukäyttäjä
Vapaamatkustaja
Tuottajayhteisö
“Kauppojen 13 000 keräyspisteellä vastaanotetaan yli puolet kaikista 2 miljoonasta vuosittain erilliskerätyistä kannettavista paristoista ja akuista.”
Akut ja paristot tulivat tuottajavastuun piiriin vuonna 2008. Vuodesta 2010 vuoteen 2023 eli reilun kymmenen vuoden aikana kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste on noussut 15 prosentista yli 50 prosenttiin.
Näin tuottajavastuu toteutuu
Pariston tai akun markkinoille saattava taho rekisteröityy tuottajayhteisöön.
Tuottajayhteisö järjestää keräyksen ja kierrätyksen jäsentensä puolesta.
Kerätyt paristot ja akut toimitetaan käsiteltäväksi ja jalostettavaksi yhteistyökumppaneille.
Jäsenet vastaavat yhdessä tuottajavastuujärjestelmän kustannuksista.
Paristo- ja akkuraaka-aineiden riittävyys turvataan uudelleenkäytöllä ja tehokkaalla kierrätyksellä.